Công viên Đống Đa Đà Nẵng nằm tại địa chỉ giao lộ của các đường Ông Ích Khiêm, Trần Cao Vân, Đống Đa, Nằm cạnh Hải Phòng và Quang Trung.

Các địa điểm cạnh Công Viên:

  • Hồ phun nước công viên Đống Đa, Đà Nẵng
  • Quán Bún Bò Huế – Vị Của Mạ, 150 Ông Ích Khiêm, Thanh Khê, Đà Nẵng
Trạm 19 Nút Giao Ông Ích Khiêm Đường Quang Trung